1. Kit 1  cu 4 camere – 2600 Ron + TVA manopera inclusa – garantie 2 ani
 •  DVR 4 canale H264 – 1buc
 •  HDD 500GB – 1buc
 •  Sursa alimentare 12V/2A – 1buc
 •  Camera video interior cu lentila 3,6mm- 4buc
 •  Convertor video – 4set
 •  Cabluri transmisie video – 40m
 •  Canal cabluri – 40m
 •  Accesorii montaj – 1set

2. Kit 2 cu 4 camere – 2700 Ron + TVA manopera inclusa – garantie 2 ani

 • DVR 4 canale D1 – 1buc
 • HDD 500GB – 1buc
 • Sursa alimentare 12V/2A – 1buc
 • Camera video interior cu lentila 3,6mm- 4buc
 • Convertor video – 4buc
 • Cabluri transmisie video – 40m
 • Canal cabluri – 40m
 • Accesorii montaj – 1set

        3.  Kit 3 cu 4 camere – 3100 Ron + TVA manopera inclusa – garantie 2 ani

 •   DVR 4 canale D1– 1buc
 •   HDD 500GB – 1buc
 •   Sursa alimentare 12V/2A – 1buc
 •   Camera video 600 linii TV, exterior lentila 3,5-8mm- 4buc
 •   Convertor video – 4buc
 •   Cabluri transmisie video – 40m
 •   Canal cabluri – 40m
 •   Accesorii montaj – 1set

       4.  Kit 4 cu 4 camere – 3500 Ron + TVA manopera inclusa – garantie 2 ani

 •   DVR 4 canale D1– 1buc
 •   HDD 500GB – 1buc
 •   Sursa alimentare 12V/5A – 1buc
 •   Camera video 700 linii TV, exterior lentila 2,8-12mm- 4buc
 •   Convertor video – 4buc
 •   Cabluri transmisie video – 40m
 •   Canal cabluri – 40m
 •   Accesorii montaj – 1set

      5.  Kit 5 cu 8 camere – 4500 Ron + TVA manopera inclusa – garantie 2 ani

 •   DVR 8 canale D1– 1buc
 •   HDD 500GB – 1buc
 •   Sursa alimentare 12V/5A – 1buc
 •   Camera video interior cu lentila 3,6mm- 8buc
 •   Convertor video – 8buc
 •   Cabluri transmisie video – 80m
 •   Canal cabluri – 50m
 •   Accesorii montaj – 2set

       6.  Kit 6 cu 8 camere – 5300 Ron + TVA manopera inclusa – garantie 2 ani

 •   DVR 8 canale D1– 1buc
 •   HDD 500GB – 1buc
 •   Sursa alimentare 12V/5A – 1buc
 •   Camera video 600 linii TV, exterior lentila 3,5-8mm- 8buc
 •   Convertor video – 8buc
 •   Cabluri transmisie video – 80m
 •   Canal cabluri – 50m
 •   Accesorii montaj – 2set

       7.   Kit 7 cu 8 camere – 6200 Ron + TVA manopera inclusa – garantie 2 ani

 •   DVR 8 canale D1– 1buc
 •   HDD 500GB – 1buc
 •   Sursa alimentare 12V/5A – 1buc
 •   Camera video 700 linii TV, exterior lentila 2,8-12mm- 8buc
 •   Convertor video – 8buc
 •   Cabluri transmisie video – 80m
 •   Canal cabluri – 50m
 •   Accesorii montaj – 2set

       8. Kit 8 cu 16 camere – 10000 Ron + TVA manopera inclusa – garantie 2 ani

 •   DVR 16 canale D1– 1buc
 •   HDD 2000GB – 1buc
 •   Sursa alimentare 12V pt max 18camere – 1buc
 •   Camera video 600 linii TV, exterior lentila 3,5-8mm- 16buc
 •   Convertor video – 16buc
 •   Cabluri transmisie video – 200m
 •   Canal cabluri – 80m
 •   Accesorii montaj – 4set